Ik ben 12 jaar en ik mag bepalen!?

‘Als ik 12 jaar oud ben beslis ik zelf waar ik ga wonen’, of ‘als ik 12 jaar oud ben wil ik niet meer naar mijn vader toe’. In onze familierechtpraktijk horen wij vaak dit soort opmerkingen. Deze stellingen sluiten (gelukkig) niet altijd aan bij wat er in de wet is bepaald. In de wet is vastgelegd dat kinderen van 12 jaar of ouder worden betrokken bij procedures bij de rechtbank waar zij onderwerp van geschil zijn, bijvoorbeeld bij echtscheidingen en zaken over omgang en kinderalimentatie. Zij mogen hun mening kenbaar maken door een brief te schrijven aan de rechter of zelf met de rechter tijdens een zitting te praten. Dit laatste gebeurt dan zonder dat de ouders hierbij aanwezig zijn en op een informele wijze.

De mening van kinderen van deze leeftijd is heel waardevol. Het is echter niet zo dat de wens van de kinderen ook één op één door de rechter wordt overgenomen. De rechter kijkt naar het belang van het kind en de verzoeken van de ouders. Een kind van 12 jaar oud bepaalt dus niet zelf waar hij of zij gaat wonen of hoe de omgangsregeling met de andere ouder wordt ingevuld, maar de rechter neemt dit wel mee in de afweging om bepaalde beslissingen te nemen.

Verder moeten kinderen altijd worden betrokken bij hun ouders die gaan scheiden. Het is bij een echtscheiding noodzakelijk dat er een ouderschapsplan wordt opgesteld. In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de invulling van de omgangsregeling. Kinderen van alle leeftijden moeten worden betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Dit betekent dat scheidende ouders moeten overleggen met de kinderen over hun woonsituatie en het contact met de ouder waar zij niet zullen gaan wonen.

Kinderen kunnen ook zelf een procedure beginnen door een brief aan de rechter te schrijven. Hiervoor geldt niet de leeftijdsgrens van 12 jaar. Ook kinderen jonger dan 12 jaar kunnen de rechter schrijven over zaken waar zij het niet mee eens zijn (vaak tijdens of na een echtscheiding), bijvoorbeeld over de aanpassing van de omgangsregeling of de verblijfplaats, het verstrekken van informatie aan de ouder waar het kind niet woont of over het uitoefenen van het gezag door de ouders.

Voor vragen over het voorgaande kunt u contact opnemen met mr. L.J.A. (Loes) Eshuis-Nijmeijer of mr. A.A.M. (Anne) Oude Ophuis van Expert Advocaten. Zij staan u graag te woord.Meer weten wij helpen graag!

CONTACT