Alleen met kind op vakantie? Let op!

Wie heeft er ouderlijk gezag?

Als getrouwde of geregistreerde ouders samen een kind krijgen, hebben ze automatisch gezamenlijk gezag. Dat betekent dat ze allebei evenveel recht hebben om namens het kind beslissingen te nemen. Belangrijke beslissingen over de kinderen moeten altijd gezamenlijk worden genomen als ouders samen gezag hebben. Zijn partners ongetrouwd of zonder partnerschapsregistratie, dan krijgt alleen de moeder het gezag over het kind. De vader kan het kind voorafgaand aan de geboorte of daarna erkennen bij de gemeente. Na de geboorte kan de vader- met toestemming van de moeder- het gezag aanvragen bij de rechtbank. Hij krijgt dan het gezamenlijk gezag.

Hoe kan de toestemming worden gegeven?

Er is een speciaal toestemmingsformulier opgesteld dat kan worden gedownload op www.rijksoverheid.nl. Ouders moeten dit formulier per kind invullen en allebei ondertekenen. Overleg dus tijdig met uw ex-partner over de vakantie en de bestemming. Verder is het raadzaam een recent uittreksel uit het gezagsregister van elk kind mee te nemen, of de uitspraak van de rechter met betrekking tot het gezag en omgang/zorgregeling. Als er twijfels ontstaan is het verder handig om een kopie van het paspoort van de ouder die toestemming geeft met eventueel een telefoonnummer waarop de douane hem of haar kan bereiken bij je te hebben, een kopie van het ouderschapsplan en een kopie van het retourticket.

Vervangende toestemming door rechter

Heeft u wel samen het gezag, maar weigert de andere ouder zijn of haar toestemming, dan is het mogelijk om via de rechter alsnog toestemming voor een vakantie naar het buitenland met de kinderen te krijgen. Hiervoor dient u een procedure tot ‘vervangende toestemming’ te voeren. Als u dit vermoeden heeft, is het verstandig om snel te handelen. Deze procedure kan op korte termijn bij de rechtbank worden behandeld, maar hiervoor dient u wel een advocaat in te schakelen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor. Mijn collega mr. Anne Oude Ophuis en ik behandelen onder andere deze kwesties.

Mr. L.J.A. (Loes) Eshuis-Nijmeijer, familierechtadvocaat en mediator bij Expert Advocaten.Meer weten wij helpen graag!

CONTACT