Geen ontslag voor piloot van Transavia

Het nieuwsbericht over het ontslag van de piloot bij Transavia is u afgelopen week vast niet ontgaan. De betreffende piloot was met zijn vader betrokken bij een straatrace, waarbij een fataal ongeluk is gebeurd. Transavia vond dit een reden om bij de kantonrechter te vragen de arbeidsovereenkomst met de piloot te ontbinden. De motivering van Transavia was dat de straatrace onverenigbaar is met de functie van piloot. Een piloot zou bij uitstek verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van anderen in de lucht en heeft op dat punt een voorbeeldfunctie. Ook zou de piloot Transavia onvoldoende hebben voorgelicht over zijn gedrag en nam hij hiervoor geen verantwoordelijkheid. Bovendien spelen er commerciële belangen mee door de publieke verontwaardiging over het gedrag van de piloot. Tevens wilden collega’s niet meer met de piloot vliegen, aldus Transavia.

Beoordeling kantonrechter

Hoe heeft de kantonrechter deze zaak beoordeeld? De kantonrechter heeft aangegeven dat het gedrag van de piloot in het verkeer extreem gevaarlijk was, maar dat hij in het strafrecht ‘slechts’ is veroordeeld voor het veroorzaken van gevaar op de weg door veel te hard te rijden. De piloot is niet veroordeeld voor medeschuld aan het dodelijke ongeval. Hierdoor is de piloot veroordeeld voor een overtreding en niet voor een misdrijf Dit is onvoldoende om vast te stellen dat de piloot zijn functie niet goed zou kunnen uitoefenen of een gevaar in de lucht zou zijn. Verder vindt de kantonrechter het belangrijk dat Transavia geen beleid heeft waaruit blijkt dat ernstige verkeersovertredingen gevolgen kunnen hebben voor het uitoefenen van het beroep piloot.

Ook vond de kantonrechter het merkwaardig dat Transavia de piloot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gegeven terwijl zij op de hoogte was van het feit dat de piloot als verdachte in beeld was. Verder is niet aangetoond dat er sprake is van een mogelijk veiligheidsrisico. Op grond van deze omstandigheden heeft de kantonrechter geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst niet mag worden ontbonden. De piloot blijft (vooralsnog) in dienst. Transavia heeft aangekondigd hoger beroep in te stellen.

Conclusie

Een kantonrechter toetst altijd strikt of een bepaalde gedraging invloed heeft op de werkzaamheden die horen bij de functie. Dit betekent dus, net als in het geval van de piloot, dat niet iedere overtreding of fout die privésfeer plaatsvindt zomaar tot ontslag mag leiden. Heeft u als werknemer of werkgever vragen over het voorgaande, dan kunt u contact opnemen met mr. L.J.A. (Loes) Eshuis-Nijmeijer of mr. A.A.M. (Anne) Oude Ophuis van Expert Advocaten. Zij staan u graag te woord.Meer weten wij helpen graag!

CONTACT