Hoe verloopt een letselschadezaak?

  1. 1.Intake door LSA Letselschade Advocaat inventarisatie zaak, eerste globale haalbaarheidstoetsing maken van werk-, prijs- en betalingsafspraken (schriftelijke) vastlegging gemaakte afspraken
  2. 2.Verzamelen informatie over: toedracht ongeval benadeelde(n) en aan te spreken partijen letsel (globaal) schadeposten (globaal) verzekeringen financieringsmogelijkheden kosten rechtsbijstand
  3. 3.Vaststellen aansprakelijkheid aansprakelijkstelling verzenden (voor zover nodig, soms is de aansprakelijkheid al erkend) afspraken over vervolgstappen, indien aansprakelijkheid niet erkend wordt (nader overleg, mediation, procederen?)
  4. 4.Schaderegelen (minnelijk traject): overleg met slachtoffer en met aansprakelijke partij of verzekeraar over stappenplan (re-integratietraject, expertises, voorschotten tijdens schaderegeling, tijdsduur) nadere inventarisatie van het letsel en de schadeposten en zo nodig verzamelen nader bewijs vaststellen omvang letsel en causaal verband berekenen omvang van de schade overleg met de aansprakelijke partij of de verzekeraar over de schadevergoeding vastleggen van de afspraken (minnelijke regeling) in een vaststellingsovereenkomst
  5. 4.Indien geen regeling tot stand komt, in overleg met cliënt: starten van een eventueel mediationtraject of starten procedure (deelgeschilprocedure, voorlopig getuigenverhoor, voorlopig deskundigenbericht, kort geding of bodemprocedure).


Meer weten wij helpen graag!

CONTACT