Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Iedereen kent de term “smartengeld”. Toch bestaat er veel onduidelijkheid over deze term. Wat is smartengeld precies? Wanneer heb je er recht op? Hoeveel kun je krijgen en waarvan is dat afhankelijk? In deze column vertelt Erik-Wim Stals over smartengeld. Erik-Wim is een gespecialiseerde LSA letselschade advocaat werkzaam bij Expert Advocaten in Almelo.

Smartengeld is een geldelijke vergoeding voor de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde als gevolg van een bepaalde gebeurtenis. Je hebt recht op smartengeld als iemand het oogmerk heeft gehad om jou nadeel toe te brengen, als je als slachtoffer lichamelijk letsel hebt opgelopen, als je in je eer of goede naam bent aangetast, als je op een andere wijze in je persoon bent aangetast (bijv. inbreuk op je persoonlijke levenssfeer), als het nadeel gelegen is in de aantasting van de nagedachtenis van een overledene, als je vakantie (reisgenot) erg is tegengevallen door het toedoen van de reisorganisatie en als je nadeel ondervindt als jouw persoonsgegevens verkeerd zijn gebruikt of verwerkt. Veel mensen denken bij smartengeld alleen aan een (verkeers)ongeluk, maar er is veel meer mogelijk!

De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van veel factoren, waaronder de duur van je klachten en beperkingen (tijdelijk of blijvend?), je leeftijd (ben je jong of oud?), je beroep (kun je nog werken?), je gezinssituatie (kun je nog de echtgenoot of ouder voor je kinderen zijn zoals je dat gewend was?), je afhankelijkheid van derden (kun je zelf de tuin, het huishouden en het kluswerk nog doen?), de aanwezigheid van littekens, je beperkte mobiliteit (kun je nog lopen, fietsen of autorijden?), het percentage blijvende invaliditeit, gemiste toekomstkansen, de ernst van het ongeval en de vraag of je je hobby’s en sport nog kunt uitoefenen. Kortom: het gaat om jouw persoonlijke situatie.

In de praktijk wordt er bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld vaak met een schuin oog gekeken naar de smartengeldgids van de ANWB. Hierin staan in enkele regels situaties beschreven waarin letsel is opgetreden en welke bedragen zijn betaald. Vervolgens wordt uw persoonlijke situatie vergeleken met de situaties beschreven in de gids. Het probleem hiermee is dat er hierdoor geen maatwerk wordt geleverd. Iedere situatie is immers anders.

Mijn advies is om je belangenbehartiger specifiek te vragen naar de opbouw van het smartengeldbedrag. Hiermee voorkom je dat smartengeld in de onderhandeling als sluitpost wordt gebruikt. Ook is het belangrijk de wettelijke rente mee te nemen vanaf het moment van het ontstaan van de schade. Ben je dus betrokken geweest bij een ongeval op 1 januari 2016? Dan loopt de wettelijke rente over het smartengeld vanaf 1 januari 2016 tot het moment dat de schade wordt afgewikkeld. Als je dit vergeet, kan dit letterlijk duizenden euro’s schelen bij een fors smartengeldbedrag. Tot slot kan ook gekeken worden naar toegewezen buitenlandse smartengeldbedragen die vaak veel hoger zijn. Rechters in Nederland mogen hiermee rekening houden.

Heeft u vragen over smartengeld of over uw eigen letselzaak, neem dan vrijblijvend contact met mij op via telefoonnummer 0546 – 745 462.Meer weten wij helpen graag!

CONTACT