Medische missers

Een arts heeft een inspanningsverplichting. Deze verplichting brengt mee dat hij dient te handelen conform de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht onder vergelijkbare omstandigheden (artikel 7:453 BW). Kortom: heeft de arts gehandeld volgens de professionele standaard? Voor de beantwoording van deze vraag worden in de praktijk veelvuldig onafhankelijke medische deskundigen om een oordeel gevraagd (expertises). Dit oordeel is vaak bindend. Ook protocollen, richtlijnen en standaarden zijn van belang voor de vraag of medisch verwijtbaar is gehandeld. Zelfs het oordeel van de tuchtrechter kan interessant zijn. De civiele rechter kan hiervan afwijken, maar moet dit dan wel heel goed motiveren. Controleer ook altijd of de inspectie voor de gezondheidszorg is ingeschakeld! De rapportage van de inspectie kan ook meewegen. Tot slot kan worden bekeken of de arts voldoende heeft geïnformeerd over de risico’s verbonden aan een ingreep of behandeling (informed consent), of er sprake is van een complicatie en of de arts gebruik heeft gemaakt van ongeschikte hulpzaken, zoals tangetjes, implantaten en protheses. Uitgangspunt bij dit alles is de inhoud van het medisch dossier. Als dit niet in orde is, heeft de arts een probleem.

In de wet is geregeld dat het ziekenhuis aansprakelijk is voor alle tekortkomingen van in dat ziekenhuis werkzame hulpverleners. Of zij al dan niet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst is niet van belang. Als benadeelde kunt u naast de artsen dus ook het ziekenhuis aanspreken.

Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) komt u ook automatisch in aanmerking voor een subsidie medisch haalbaarheidsonderzoek. Met deze subsidie kan kosteloos een eigen medisch adviseur worden ingeschakeld die eenmalig advies geeft over de haalbaarheid van de zaak. Komt u hiervoor niet in aanmerking, dan kunnen de kosten hoog oplopen afhankelijk van de inhoud en de omvang van uw dossier. Het is belangrijk dat u zich hierover goed laat informeren, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. In beide gevallen is het vaak goedkoper om zelf uw volledige medisch dossier op te vragen. Vraag dan wel naar het dossier inclusief de rapportage van de spoedeisende hulp, specialistenberichten, operatieverslagen, het verpleegkundig dossier en beeldvormend materiaal (bijvoorbeeld een MRI-scan). Ziekenhuizen en artsen brengen immers steeds vaker kosten in rekening voor de verstrekking van uw dossier. Het kan dan gaan om bedragen tussen de € 50 en € 100. Dit terwijl u op basis van de wet recht heeft op inzage en afschrift van uw medisch dossier. Er mag hooguit een redelijke kopieervergoeding worden gevraagd. Laat u dus niet wijsmaken dat alleen de advocaat uw dossier kan opvragen. Het is nota bene uw medische informatie!

Heeft u vragen over fouten in het ziekenhuis of over uw eigen letselzaak, neem dan vrijblijvend contact met mij op via telefoonnummer 0546 – 745 462.Meer weten wij helpen graag!

CONTACT