Een ongeluk op het werk

In Nederland worden werknemers die het slachtoffer zijn van een bedrijfsongeval in de basis goed beschermd door de wet. Alhoewel het erop lijkt dat werkgevers risicoaansprakelijk zijn als er een ongeval plaatsvindt, geldt er nog altijd een schuldaansprakelijkheid. Dit betekent dat de werkgever wel iets verweten moet kunnen worden. De werknemer zal moeten bewijzen dat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft opgelopen. In de meeste gevallen zal dit bewijs kunnen worden geleverd, doordat collega’s het ongeval hebben zien gebeuren en er medische informatie over het letsel aanwezig is. Als de werknemer in dit bewijs slaagt, “rolt de bewijsbal” naar de werkgever.

De werkgever moet vervolgens bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan. Deze zorgplicht houdt kort gezegd in dat de werkgever moet aantonen dat hij voldoende heeft gedaan om het ongeval te voorkomen. In dit kader wijzen werkgevers op de opleidingen en cursussen die de werknemer zijn aangeboden, de jarenlange ervaring van de werknemer, de beschermende middelen die ter beschikking zijn gesteld (bijvoorbeeld speciale kleding), de waarschuwingen die de werkgever heeft gegeven, de voorlichting en veiligheidstrainingen voorafgaand aan de werkzaamheden enzovoort. Als de werkgever hierin slaagt, is de werkgever niet aansprakelijk.

Voor de werknemer is het belangrijk dat eerst de toedracht van het ongeval helder wordt. Bij ernstige ongevallen (dood of blijvende gevolgen) dient de werkgever de arbeidsinspectie in te schakelen. Zij doen vervolgens onderzoek naar de toedracht en het inspectierapport kan dienen als bewijs voor de stellingen van de werknemer. Let dus goed op dat de arbeidsinspectie door de werkgever wordt ingeschakeld. Bel desnoods met de arbeidsinspectie om te vragen of het ongeval is gemeld. Je kunt ook zelf melding doen via internet (www.inspectieszw.nl). Zorg er ook voor dat je de namen en adresgegevens van alle collega’s noteert die bij het ongeval aanwezig waren of er vanaf weten. Wellicht dat zij in een later stadium als getuigen moeten worden gehoord? Maak ook foto’s van de plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Als je deze basistips volgt, vergroot je de kans dat aansprakelijkheid voor het ontstaan van het bedrijfsongeval kan worden vastgesteld.

Heeft u vragen over bedrijfsongevallen of over uw eigen letselzaak, neem dan vrijblijvend contact met mij op via telefoonnummer 0546 – 745 462. U kunt ons ook vrijblijvend bezoeken tijdens ons gratis spreekuur iedere dinsdag van 19:00 tot 22:00 uur bij Frans op den Bult in Deurningen!Meer weten wij helpen graag!

CONTACT