Voorstel: Ongehuwde vaders moeten automatisch gezag krijgen

‘Ongehuwde vaders moeten automatisch gezag krijgen over hun kind.’ Dat meldt de D66. Daarom is de partij bezig met het opstellen van een initiatiefwetsvoorstel. Op dit moment krijgen enkel getrouwde stellen beiden automatisch het gezag over kinderen die tijdens hun huwelijk worden geboren. Het wetsvoorstel kan problemen in ongewenste situaties voorkomen, aldus vFAS-voorzitter Dianne Kroezen in het AD. ‘Je hebt een discussiepunt minder als je uit elkaar gaat.’

In geval van ongetrouwde stellen krijgt uitsluitend de moeder het ouderlijk gezag. De vader moet bij de gemeente aangeven dat hij de juridische ouder is. Daarnaast moet bij de rechtbank het gezag worden aangevraagd. Hiermee zegt de vader dat hij mag meebeslissen over de verzorging en opvoeding van het kind. Echter, te weinig ouders zijn van deze regels op de hoogte. Zo meldt Kroezen in het AD dat veel stellen niet weten dat ze na erkenning ook nog het ouderlijk gezag moeten regelen. ‘Of ze realiseren zich niet hoe belangrijk het is. Het komt nog wel een keer’, aldus Kroezen. Zo had ze vorig jaar nog een zaak van een vader die hierdoor in de problemen kwam. ‘Zijn vriendin was plotseling ziek geworden en kort daarna overleden. Hij had hun kind erkend, maar ze hadden niet het ouderlijk gezag geregeld. Daardoor kon hij niet over het kind beslissen.’

Met het initiatiefwetsvoorstel wil de D66 dan ook het verschil tussen gehuwde en ongehuwde ouders aanpakken. Sinds 2012 worden de meeste eerstgeboren kinderen niet in een huwelijk geboren. De juridische onwetendheid kan leiden tot grote juridische problemen, bijvoorbeeld na een scheiding. D66 deed hiertoe onderzoek en nam onder meer een enquête af onder leden van de vFAS. Ruim 92% van de leden gaf aan de afwezigheid van gedeeld ouderlijk gezag bij een scheiding als problematisch te ervaren. Overigens meldt de partij op haar website dat het voorstel niet alleen op vaders van toepassing is, maar ook op duomoeders.

Bron: www.verderonline.nl de site van de Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Mr. Anne Oude Ophuis en mr. Loes Eshuis-Nijmeijer zijn gespecialiseerd in het familierecht. Mocht u vragen over het vorenstaande hebben, dan kunt u met één van hen contact opnemen.Meer weten wij helpen graag!

CONTACT