Wat is mediation?

Je hebt vast het woord ‘mediation’ of ‘mediator’ wel eens gehoord of ergens zien staan. Maar wat betekent het eigenlijk en wat is het nut er van? Vanuit het Engels vertaald betekent het letterlijk ‘bemiddeling’. In een mediation wordt geprobeerd twee ruziënde mensen zover te krijgen dat ze weer met elkaar gaan praten en waar mogelijk afspraken kunnen maken. Dit gebeurt dan onder leiding van een begeleider die een mediator wordt genoemd.

Bij Expert Advocaten zijn twee gespecialiseerde mediators werkzaam. Het lijkt een beetje tegenstrijdig dat een advocaat ook mediator kan zijn. Er wordt vaak gedacht dat advocaten op een conflict in zetten en dat is natuurlijk juist niet de bedoeling van een mediator. Toch zijn mr. Anne Oude Ophuis en ikzelf bij ons op kantoor familierechtadvocaat én mediator. Je kunt je voorstellen dat juist in zaken waarbij (ex-) echtgenoten en kinderen zijn betrokken, het heel erg waardevol is als de strijdbijl kan worden begraven.

Zeker bij echtscheidingen kan mediation een meerwaarde hebben. Door als aanstaande ex-echtgenoten samen onder begeleiding in gesprek te gaan met een mediator kunnen in korte tijd goede afspraken tot stand worden gebracht.

Als er kinderen zijn is een belangrijk onderdeel van de mediation het opstellen van een ouderschapsplan. Daarin wordt onder andere een zorgregeling opgenomen en een regeling getroffen over de verdeling van de kosten van de kinderen. In onderling overleg is hierbij veel meer mogelijk dan enkel het strikt hanteren van de richtlijnen.

Tijdens de mediationgesprekken worden de pijnpunten tussen partijen besproken en wordt gekeken of de ouders samen afspraken over de kinderen kunnen maken. Het is ook mogelijk dat de mediator met de minderjarige kinderen gaat praten zodat zij ook hun visie kenbaar kunnen maken en dit kan worden meegenomen bij de bespreking met de ouders. Onder begeleiding van de mediator wordt daarnaast besproken of er partneralimentatie overeengekomen moet worden. Ook de verdeling van de gezamenlijke bezittingen is onderdeel van het traject. Alle door partijen gemaakte afspraken zullen vervolgens door de mediator op de juiste wijze worden vastgelegd.

Het is uiteraard afhankelijk van de inzet en wil van beide partijen of de mediation slaagt. Uit onderzoek is gebleken dat de kans dat afspraken in de praktijk nagekomen worden, groter is als partijen samen de afspraak hebben gemaakt. Door allebei wat water bij de wijn te doen kom je vaak veel verder dan in een procedure. Daarnaast zijn de kosten uiteindelijk lager en blijven de onderlinge verhoudingen beter. Tot slot is het altijd mogelijk om bij toekomstige onenigheid weer terug te vallen op de ingeschakelde mediator waardoor kwesties snel opgepakt en opgelost kunnen worden.

Mocht je meer informatie willen over mediation of een ander onderwerp? Neem gerust contact op met ons kantoor.Meer weten wij helpen graag!

CONTACT