Huurrecht woonruimte

Als huurder en verhuurder heb je beiden verplichtingen. De belangrijkste verplichtingen zijn dat je als huurder op tijd de huur moet betalen en als verhuurder dat je ervoor moet zorgen dat de huurder fijn kan wonen (huurgenot). Dit lijkt simpel, maar in de praktijk komen er veel problemen voor.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat:

 • de verhuurder van een huurder af wil, omdat er een huurachterstand is ontstaan. De verhuurder zegt de huurovereenkomst op of vraagt ontbinding van de huurovereenkomst bij de rechter.
 • de verhuurder weigert een gebrek in de woning te repareren waardoor de huurder minder woongenot heeft of zelfs schade oploopt door het gebrek. Denk hierbij aan waterschade, schimmelvorming, ruitschade, stank of overlast van naaste buren. De huurder wil hierdoor huurprijsvermindering of wachten met het betalen van de huur totdat de gebreken zijn verholpen.
 • er problemen zijn op het gebied van onderhuur.
 • de verhuurder de woonruimte plotseling nodig heeft voor eigen gebruik.
 • er na het sluiten van de huurovereenkomst onduidelijkheid ontstaat over de vraag wie als medehuurder moet worden aangemerkt.
 • je als huurder een andere huurder hebt gevonden die het huurcontract wil overnemen (woningruil) en de verhuurder hieraan niet wil meewerken. Dit heet indeplaatsstelling.

Als u deze situaties herkent, helpen wij u graag. Wij treden op voor zowel huurders als verhuurders van woonruimte.

Heeft u vragen over huurrecht woonruimte neem dan contact op met Erik-Wim Stals.

Sociale zekerheid

Bij sociale zekerheid moet u denken aan problemen met:

 • gemeenten (bijstandsuitkering, jeugdzorg, huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen en begeleiding).
 • het UWV (ziektewet, WIA, werkloosheidswet, Wajong en WAZO).
 • de Sociale Verzekeringsbank (AOW, kinderbijslag, kindgebonden budget en PGB).
 • DUO (studiefinanciering)
 • Zorgkantoren (PGB)
 • CIZ (indicaties)
 • Zorgverzekeraars

Voorbeelden

 • De gemeente wijst onterecht mijn aanvraag voor een participatie-uitkering af of beëindigt mijn uitkering omdat ik inkomsten zou hebben verzwegen.
 • De gemeente beëindigt mijn uitkering omdat ik een letselschadevergoeding heb ontvangen.
 • De gemeente verlaagt het aantal uren huishoudelijke hulp terwijl ik deze hulp echt nodig heb.
 • Het UWV wijst mijn aanvraag voor een uitkering af of beëindigt mijn uitkering omdat ik weer genezen ben van mijn klachten en beperkingen, terwijl ik me nog helemaal niet goed voel.
 • De SVB en/of het zorgkantoor is niet akkoord met de rekening en verantwoording van mijn PGB en vordert nu een groot bedrag terug.
 • DUO heeft een controle uitgevoerd en geeft aan dat ik niet uitwonend ben waardoor ik geld moet terugbetalen.
 • Ik heb een rekening ingediend bij mijn zorgverzekeraar, maar deze weigert de kosten te betalen.
 • Ik wil een medische behandeling in het buitenland ondergaan, maar mijn zorgverzekeraar wil slechts gedeeltelijk de kosten betalen.

Herkent u deze problemen? Expert Advocaten helpt u graag aan een oplossing. Sociale Zekerheid is qua regelgeving een lastig rechtsgebied. De advocaten van Expert Advocaten hebben jarenlange ervaring.

Heeft u vragen over sociale zekerheid neem dan contact op met onze advocaten. Zij helpen u graag verder.


Meer weten?

Erik-Wim Stals

Erik-Wim is de specialist op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken. Hij is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Erik-Wim is sinds 2007 advocaat en medeoprichter van dit kantoor. Naast letselschadezaken behandelt Erik-Wim ook zaken op het gebied van sociale zekerheid. Erik-Wim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied “Letselschaderecht” geregistreerd.


Meer weten wij helpen graag!

CONTACT