Sociale zekerheid

Overige rechtsgebieden Erfrecht

Na een overlijden van een dierbare wilt u als erfgenaam graag weten wat uw rechtspositie is. Daarbij is het uitgangspunt het testament en bij het ontbreken hiervan de wettelijke regeling. Hierover kunnen echter geschillen ontstaan. Het is van belang dat u bij een geschil over erfrecht deskundig wordt bijgestaan. De advocaten van Expert Advocaten kunnen uw belangen behartigen.

Arbeidsrecht

Er is recentelijk veel gewijzigd in het ontslagrecht door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Het is van belang om u als werkgever of werknemer goed te laten adviseren bij een (dreigend) ontslag. Een ontslagprocedure verloopt via het UWV of de kantonrechter. Tevens bestaat de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst. Voor het recht op een WW-uitkering is het uitermate belangrijk dat de bepalingen in de vaststellingsovereenkomst op een correcte wijze zijn geformuleerd. Laat dit altijd checken door een specialist!

Ook als u hulp nodig heeft bij het opstellen of beoordelen van een arbeidsovereenkomst of advies over een concurrentiebeding, kunnen de advocaten van Expert Advocaten u bijstaan.

Sociale zekerheid

Bij sociale zekerheid moet u denken aan geschillen met:

 • gemeenten (bijstandsuitkering, jeugdzorg, huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen)

 • het UWV (ziektewet, WIA, werkloosheidswet, Wajong)

 • de Sociale Verzekeringsbank (AOW, kinderbijslag, kindgebonden budget en PGB)

 • DUO (studiefinanciering)

 • Zorgkantoren (PGB)

Zorgverzekeraars

In de meeste gevallen gaat het om de situatie dat een aanvraag wordt afgewezen of een situatie dat een uitkering of voorziening plotseling wordt beëindigd. In die gevallen kunt u bezwaar maken. Hierna volgt eventueel een beroepsprocedure bij de rechtbank en een procedure hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Voorbeelden:

 • De gemeente wijst onterecht mijn aanvraag voor een participatie-uitkering af of beëindigt mijn uitkering omdat ik inkomsten zou hebben verzwegen.

 • De gemeente beëindigt mijn uitkering omdat ik een letselschadevergoeding heb ontvangen.

 • De gemeente verlaagt het aantal uren huishoudelijke hulp terwijl ik deze hulp echt nodig heb.

 • Het UWV wijst mijn aanvraag voor een uitkering af of beëindigt mijn uitkering omdat ik weer genezen ben van mijn klachten en beperkingen, terwijl ik me nog helemaal niet goed voel.

 • De SVB en/of het zorgkantoor is niet akkoord met de rekening en verantwoording van mijn PGB en vordert nu een groot bedrag terug.

 • DUO heeft een controle uitgevoerd en geeft aan dat ik niet uitwonend ben waardoor ik geld moet terugbetalen.

 • Ik heb een rekening ingediend bij mijn zorgverzekeraar, maar deze weigert de kosten te betalen.

 

Herkent u bovengenoemde problemen? Expert Advocaten helpt u graag aan een oplossing. Sociale Zekerheid is qua regelgeving een lastig rechtsgebied. De advocaten van Expert Advocaten hebben jarenlange ervaring.


Meer weten?

Erik-Wim Stals

Erik-Wim is de specialist op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken. Hij is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Erik-Wim is sinds 2007 advocaat en medeoprichter van dit kantoor. Naast letselschadezaken behandelt Erik-Wim ook zaken op het gebied van sociale zekerheid. Erik-Wim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied “Letselschaderecht” geregistreerd.

Anne Oude Ophuis

Anne is een gedreven advocate gespecialiseerd in het familierecht. Ze is sinds 2010 advocaat en vanaf 2013 lid van de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas). Naast advocaat is zij tevens werkzaam als scheidingsmediator. Anne behandelt ook zaken op het gebied van erfrecht en sociale zekerheid. Zij is medeoprichter van dit kantoor.

Loes Eshuis-Nijmeijer

Sinds 2010 is Loes als advocaat werkzaam. Haar expertise is familierecht, zij is vanaf 2014 lid van de Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas). Loes is tevens scheidingsmediator en medeoprichter van dit kantoor. Naast haar passie voor familierecht behandelt zij ook zaken op het gebied van arbeidsrecht en verbintenissenrecht.


Meer weten wij helpen graag!

CONTACT