Scheiding

Het besluit om te gaan scheiden wordt vaak niet zomaar genomen. Indien goed overleg met uw partner mogelijk is, kunt u kiezen voor een gezamenlijke advocaat of mediator. Bij een gezamenlijk echtscheidingsverzoek verloopt de procedure relatief snel. Na een aantal besprekingen bij de advocaat/mediator worden de gemaakte afspraken vastgelegd in en echtscheidingsconvenant en verloopt de procedure bij de rechtbank schriftelijk.

Als overleg niet meer mogelijk is, dient u te worden bijgestaan door een eigen advocaat. De rechtbank zal dan beslissen over de echtscheiding en andere punten, zoals een bezoekregeling voor de kinderen, alimentatie en de verdeling van de huwelijksgemeenschap.

De echtscheiding is pas definitief als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken en de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u bent gehuwd. De advocaat zal voor inschrijving zorgdragen.Meer weten wij helpen graag!

CONTACT