Alimentatie

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen kinder- en partneralimentatie. Er moet altijd eerst worden gekeken naar kinderalimentatie. Op grond van de wet is iedere ouder verplicht om een bijdrage te leveren in de kosten van de kinderen. Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden richtlijnen. Aan de hand van deze richtlijnen wordt bekeken wat de behoefte is van de kinderen en in welke mate de ouders daarin kunnen bijdragen.

Partneralimentatie is verschuldigd indien de alimentatiegerechtigde niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. De alimentatieplichtige moet wel over voldoende inkomsten beschikken om partneralimentatie te kunnen voldoen. 

Alimentatie kan worden vastgesteld in het kader van de echtscheidingsprocedure. Indien er in het verleden alimentatie is vastgesteld, bestaat de mogelijkheid om wijziging hiervan te vragen als er sprake is van gewijzigde omstandigheden, bijvoorbeeld bij werkloosheid van de alimentatieplichtige.

De advocaten van Expert Advocaten kunnen voor u becijferen welke bijdrage voor de kinderen en eventueel voor de andere partner moet worden betaald.Meer weten wij helpen graag!

CONTACT