Pensioen

Het uitgangspunt is dat de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten moeten worden verdeeld dit geldt voor zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen. Dit wordt ook wel pensioenverevening genoemd. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken als partijen dit samen willen.

De advocaat van Expert Advocaten zal u, zodra de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, een formulier toezenden waarmee de verevening kan worden geregeld.Meer weten wij helpen graag!

CONTACT