Ouderschapsplan

 

Bij een scheiding is het voor ouders van minderjarige kinderen verplicht een ouderschap op te stellen. In het ouderschap moeten alle afspraken met betrekking tot de kinderen worden vastgelegd hierbij kan worden gedacht aan waar de kinderen gaan wonen, de zorg- en contactregeling, op welke wijze er overleg plaatsvindt en hoe de kosten van de kinderen worden verdeeld.

Bij het opstellen van het ouderschap moeten ook de kinderen worden betrokken. Het ouderschap wordt bij de rechtbank ingediend samen met het verzoek tot echtscheiding.Meer weten wij helpen graag!

CONTACT