Erfrecht

Na een overlijden komt heel wat op de erfgenamen af. Een belangrijk onderdeel daarvan is de afwikkeling van de erfenis van de overledene. Soms is er een testament opgesteld waarin exact staat weergegeven wie de regie krijgt over de afwikkeling van de erfenis, maar het kan ook zijn dat er niets is geregeld. Dan wordt teruggevallen op de wettelijke regeling.

In sommige situaties lukt het de erfgenamen niet om tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de erfenis. Vaak is de notaris het eerste aanspreekpunt, maar de notaris kan niet altijd de geschillen oplossen. Soms is een procedure noodzakelijk, waarvoor een advocaat moet worden ingeschakeld.

Denk hierbij aan de volgende situaties:

  • Hoe moet de erfenis worden verdeeld?
  • Wat is de goede uitleg van het testament?
  • In het testament staat dat ik als legataris ben aangewezen, hoe werkt dit?
  • Moet er door de executeur rekening en verantwoording worden afgelegd en wat kun je doen als dit niet gebeurd?

Een conflict over de erfenis? Anne De Ruiter-Oude Ophuis en Loes Eshuis-Nijmeijer kunnen u hierbij helpen. Door de specialisatie die zij hebben, weten zij als geen ander op welke manier dit aangepakt moet worden. Is het een gevolg van letselschade? Denk daarbij aan een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout. In dat geval kunt u vrijblijvend contact opnemen met Erik-Wim. Onze specialist zal samen met u kijken naar de mogelijkheden binnen uw conflict.

Kosten

De advocaten zullen samen met jou kijken of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp via de overheid. Wellicht ben je hiervoor verzekerd met een rechtsbijstandsverzekeraar. De advocaat zal samen met jou kijken of jouw probleem onder de dekking valt. Mocht je niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen of geen rechtsbijstandsverzekering hebben, dan zal de advocaat de werkzaamheden op basis van het te bespreken uurtarief in rekening brengen.

Anne is een gedreven advocate gespecialiseerd in het familierecht.

Ze behandelt ook zaken op het gebied van erfrecht. Ze is sinds 2010 advocaat en vanaf 2013 lid van de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas). Naast advocaat is zij tevens werkzaam als scheidingsmediator. Anne is medeoprichter van dit kantoor.

Mr. Anne De Ruiter-Oude Ophuis

Meer weten? Wij helpen u graag! Contact