Over ons

Expert Advocaten is een nieuw en ambitieus advocatenkantoor dat op 1 juli 2016 haar deuren heeft geopend in Twente. Onze drie advocaten zijn van de  “nieuwe generatie advocatuur”. Dit betekent geen ouderwets taalgebruik en dure maatpakken, maar duidelijke en begrijpelijke taal, makkelijk en snel bereikbaar, persoonlijk contact en een Twentse “no nonsens” mentaliteit. Bij Expert Advocaten staat het leveren van kwaliteit op nummer één. Al onze advocaten zijn specialist op hun eigen vakgebied. Met recht dragen wij dan ook de naam: Expert Advocaten.

Expert Advocaten is er voor iedereen. Dit betekent dat wij zowel de particuliere als de zakelijke markt als klant hebben. Wij zijn werkzaam op betalende basis of op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot het recht. Als u wilt, komen de advocaten van Expert Advocaten bij u thuis.

Expert Advocaten wil voorop lopen op het gebied van digitale veranderingen. Dit moet ook gezien het feit dat de hele rechtspraak in Nederland wordt gedigitaliseerd. Ons softwaresysteem stelt onze klanten in staat om op ieder moment van de dag inzage te hebben in de dossiers. Wel zo makkelijk als u vanaf de bank op uw telefoon op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in uw dossier. De klassieke advocatuur verandert en Expert Advocaten verandert mee!

Wij helpen u graag verder en luisteren goed naar wat u wilt.


Samenwerkingsverband

De partners van Expert Advocaten (Erik-Wim Stals, Anne Oude Ophuis en Loes Eshuis-Nijmeijer) voeren hun praktijken zelfstandig uit en vormen daarbij een samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de Advocatuur, met gebruik van de naam: Expert Advocaten. Opdrachten worden gesloten met een van deze partners, die als advocaat voor de cliënt optreedt. De partners werken samen in maatschapsverband. Zij zijn allen lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (adres: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070-3353535, info@advocatenorde.nl). Het BTW-nummer van Expert Advocaten is 856352895BO1. Bij afwezigheid van een van de advocaten zal de zaak door een andere advocaat binnen het samenwerkingsverband worden waargenomen. De maatschap Expert Advocaten is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij Schouten Insurance International B.V. (‘s-Gravenweg 431, 3065 SC Rotterdam) voor een maximum van € 1.000.000,00 per aanspraak. Deze dekking geldt wereldwijd, met uitzondering van aanspraken waarop het recht van de USA van toepassing is.

Aangezien alle advocaten van Expert Advocaten specialist zijn op hun eigen vakgebied kunnen wij onze klanten door middel van samenwerking helpen met allerlei problemen op het gebied van letselschade, familierecht, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Onze specialisten werken waar nodig samen voor het beste resultaat.

Klachtenregeling


Stap 1:

 1. Op onze dienstverlening is de Kantoorklachtenregeling van toepassing.
 2. Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. Onze kantoorklachtenregeling dient daarbij als leidraad. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot u klacht aanleiding heeft gegeven. Het indienen en behandelen van de klacht is kosteloos.
 3. Ons kantoor zal, via een klachtenfunctionaris, een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Zowel u als degene over wie geklaagd wordt, wordt in de gelegenheid gesteld/kan een toelichting geven op de klacht. Mocht de klachtenfunctionaris de termijn van vier weken niet halen dan zal schriftelijk kenbaar worden gemaakt binnen welke termijn wel een oordeel zal worden gegeven.
 4. De klachtkantoorregeling van Expert Advocaten kunt u hier vinden.

Stap 2:

 1. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen de opgegeven termijn na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.
  U kunt het Reglement Geschillencommissie Advocatuur opvragen bij:
  De secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur
  Postbus 90600
  2509 LP Den Haag
  Telefoon: 070 – 3105310 (ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur).
 2. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 3. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wegen van arbitraal vonnis, tenzij u het geschil aanhangig maakt als consument en u verklaart dat u het geschil door een bindend advies beslist wenst te zien.
 4. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Declaratiegeschillen met betrekking tot de letselschadepraktijk worden in afwijking op het bovenstaande voorgelegd aan de LSA Geschillencommissie Declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.
 5. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 6. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 7. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die geschillencommissie.
 8. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Expert Advocaten van toepassing, die onder andere een beperking van aansprakelijkheid bevatten.

Erik-Wim Stals

Erik-Wim is de specialist op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken. Hij is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Erik-Wim is sinds 2007 advocaat en medeoprichter van dit kantoor. Naast letselschadezaken behandelt Erik-Wim ook zaken op het gebied van sociale zekerheid. Erik-Wim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied “Letselschaderecht” geregistreerd.

Anne Oude Ophuis

Anne is een gedreven advocate gespecialiseerd in het familierecht. Ze is sinds 2010 advocaat en vanaf 2013 lid van de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas). Naast advocaat is zij tevens werkzaam als scheidingsmediator. Anne behandelt ook zaken op het gebied van erfrecht en sociale zekerheid. Zij is medeoprichter van dit kantoor.

Loes Eshuis-Nijmeijer

Sinds 2010 is Loes als advocaat werkzaam. Haar expertise is familierecht, zij is vanaf 2014 lid van de Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas). Loes is tevens scheidingsmediator en medeoprichter van dit kantoor. Naast haar passie voor familierecht behandelt zij ook zaken op het gebied van arbeidsrecht en verbintenissenrecht.