Uw Familierecht Expert

Mr. Loes Eshuis-Nijmeijer
 

Uw Familierecht Expert

Mr. Anne de Ruiter-Oude Ophuis
 

Uw Familierecht Expert

Mr. Loes Eshuis-Nijmeijer
 

Uw Familierecht Expert

Mr. Anne de Ruiter-Oude Ophuis
 

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing (OTS en UHP)

De rechter kan een maatregel van kinderbescherming opleggen. Een ondertoezichtstelling komt het meest voor als maatregel van kinderbescherming.

Bij een ondertoezichtstelling wordt een jeugdbeschemer aangesteld voor de kinderen. Een jeugdbeschermer geeft adviezen in de opvoeding van de kinderen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor het kind. Ouders zijn in beginsel verplicht mee te werken aan de adviezen en afspraken van de jeugdbeschermer. Daarbij is het plan van aanpak een belangrijk handvat.

De periode van de OTS wordt in eerste instantie vaak voor de duur van een jaar verzocht. Ouders kunnen over dit verzoek hun mening geven tijdens een zitting bij de rechtbank. Na afloop van het jaar wordt bekeken of een verlenging noodzakelijk is. Als dit niet het geval is, wordt de OTS beëindigd. Als een verlenging noodzakelijk is, kun je hier als ouder verweer tegen voeren als je het er niet mee eens bent. Bijstand van een advocaat is dan belangrijk.

Als een kind onder toezicht wordt gesteld, dan blijft het kind thuis wonen. Maar soms zijn de zorgen over het kind zo ernstig dat het beter is als het kind even ergens anders woont. Er is dan sprake van een uithuisplaatsing. Een verzoek tot uithuisplaatsing zal door de kinderrechter beoordeeld worden.

Anne en Loes zijn familierecht experts binnen Expert Advocaten. Heeft u een andere vraag over familierechtonderwerpen als bewind, curatele en mentorschap, de omgangsregeling of een scheiding? Stel ze aan onze familierecht experts . Neem direct vrijblijvend contact op met één van hen!

Een tip:

  1. Ben je het niet eens met het verzoek tot ondertoezichtstelling en/of de machtiging uithuisplaatsing? Neem dan tijdig contact op met een advocaat om de mogelijkheden te bespreken. De advocaat kan dan passende tips geven en je ter zitting bijstaan.

Naast mijn passie voor familierecht behandel ik ook zaken op het gebied van arbeidsrecht.

Loes is specialist op het gebied van familierecht en arbeidsrecht. Zij is lid van de Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas). Loes is ook scheidingsmediator en medeoprichter van dit kantoor. Loes is sinds 2010 als advocaat werkzaam. Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied “Familierecht” en “Arbeidsrecht” geregistreerd.

Mr. L.J.A. (Loes) Eshuis-Nijmeijer

Meer weten? Wij helpen u graag! Contact