Erfrecht

Na een overlijden komt heel wat op de erfgenamen af. Een belangrijk onderdeel daarvan is de afwikkeling van de erfenis van de overledene. Soms is er een testament opgesteld waarin exact staat weergegeven wie de regie krijgt over de afwikkeling van de erfenis, maar het kan ook zijn dat er niets is geregeld. Dan wordt teruggevallen op de wettelijke regeling.

Soms lukt het de erfgenamen niet om tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de erfenis. Vaak is de notaris het eerste aanspreekpunt, maar de notaris kan niet altijd de geschillen oplossen. Soms is een procedure noodzakelijk, waarvoor een advocaat moet worden ingeschakeld.

Denk hierbij aan de volgende situaties:

  • Hoe moet de erfenis worden verdeeld?
  • Wat is de goede uitleg van het testament?
  • In het testament staat dat ik als legataris ben aangewezen, hoe werkt dit?
  • Moet er door de executeur rekening en verantwoording worden afgelegd en wat kun je doen als dit niet gebeurd?

Anne Oude Ophuis, Loes Eshuis-Nijmeijer en Erik-Wim Stals kunnen u bijstaan bij problemen over een erfenis.

Kosten
De advocaten zullen samen met u kijken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp via de overheid. Wellicht bent u hiervoor verzekerd met een rechtsbijstandsverzekeraar. De advocaat zal samen met u kijken of uw probleem onder de dekking valt. Mocht u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen of geen rechtsbijstandsverzekering hebben, dan zal de advocaat de werkzaamheden op bassis van het te bespreken uurtarief in rekening brengen.


Meer weten?

Anne Oude Ophuis

Anne is een gedreven advocate gespecialiseerd in het familierecht. Ze is sinds 2010 advocaat en vanaf 2013 lid van de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas). Naast advocaat is zij tevens werkzaam als scheidingsmediator. Anne behandelt ook zaken op het gebied van erfrecht en sociale zekerheid. Zij is medeoprichter van dit kantoor.

Loes Eshuis-Nijmeijer

Sinds 2010 is Loes als advocaat werkzaam. Haar expertise is familierecht, zij is vanaf 2014 lid van de Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas). Loes is tevens scheidingsmediator en medeoprichter van dit kantoor. Naast haar passie voor familierecht behandelt zij ook zaken op het gebied van arbeidsrecht en verbintenissenrecht.


Meer weten wij helpen graag!

CONTACT