Ik ben gescheiden, kan ik zomaar verhuizen met de kinderen?

Een verhuizing na de echtscheiding levert steeds vaker problemen op tussen ouders. Dit kan er soms zelfs toe leiden dat er hierover een procedure bij de rechtbank wordt gevoerd. Wij merken in de praktijk dat niet iedereen op de hoogte is van de wettelijke regels over verhuizen met minderjarige kinderen, reden waarom ik dit graag in deze column wil toelichten.

Na een echtscheiding blijven de ouders in de meeste situaties beiden belast met het ouderlijk gezag. Let op: deze regeling geldt ook voor ouders die niet gehuwd zijn geweest maar wel samen het ouderlijk gezag over de kinderen uitoefenen. Het uitoefenen van het gezag betekent dat de ouders belangrijke beslissingen samen moeten nemen. Denk bijvoorbeeld aan de schoolkeuze van een kind en geneeskundige behandelingen. Dit geldt echter ook voor het wijzigen van de woonplaats van de kinderen, zowel binnen als buiten de woonplaats. De ouder die met het kind wil verhuizen, moet toestemming hebben van de andere ouder voor de verhuizing. Als de toestemming ontbreekt, mag de ouder in principe niet verhuizen. Veel ouders zijn hiervan niet op de hoogte. Als er wel toestemming wordt verleend, zorg dan dat deze toestemming ook schriftelijk wordt bevestigd (per brief of e-mail).

In de situatie dat ouders het niet eens kunnen worden over de verhuizing, bestaat de mogelijkheid om vervangende toestemming aan de rechtbank te vragen. De rechter gaat dan bekijken of er alsnog toestemming wordt verleend. Er zijn een aantal aanknopingspunten waar de rechter naar gaat kijken. Van belang is of de verhuizing in het belang van de kinderen is. Dit is echter niet altijd van doorslaggevend belang, er wordt ook naar andere omstandigheden gekeken. Zo wordt meegewogen wat de aanleiding is voor de verhuizing, of het kind geworteld is in de huidige woonplaats, wat de reisafstand is tussen de woonplaatsen van beide ouders, of de omgangsregeling moet worden aangepast en of de verhuizing goed is voorbereid. De rechter zal alle argumenten zorgvuldig gaan afwegen en hierover een knoop doorhakken. Iedere situatie is hierin anders en vergt dus maatwerk.

Als de rechter geen toestemming verleent, mag de ouder uiteraard wel zonder kinderen verhuizen, maar niet met de kinderen. Als de ouder toch met de kinderen verhuist zonder toestemming van de andere ouder of de rechter, dan werkt dit in een procedure vaak in het nadeel van de verhuizende ouder. Het kan er dan zelfs toe leiden dat de woonplaats van de kinderen bij de andere ouder wordt gesteld.

Het advies van Expert Advocaten: indien u voornemens bent te verhuizen met de kinderen, geef dit dan tijdig bij de andere ouder aan en vraag hiervoor toestemming. Als er geen toestemming volgt, win dan onmiddellijk juridisch advies in. Verhuis in ieder geval niet met de kinderen zonder toestemming van de andere ouder of de rechter.Meer weten wij helpen graag!

CONTACT